6306893330_40b2162f39_bEn skiklubb må som alle andre bedrifter, organiseres som en bedrift eller arbeidsplass. Da må man først og fremst ha et styre, eller administrasjon. Det trengs trenere, som kan sammenlignes med mellomledere eller avdelingsledere, hjelpere og frivillige og de aktive, eller arbeiderne.

For at klubben skal fungere godt, må noen ha ansvar for økonomi, organisering, produksjon, utvikling og salg. Akkurat som en skiklubb må. Hvem skal ta seg av medlemmene, utgifter til anlegg og utstyr, hvem skal få tak i de frivillige til kretsmesterskap og andre renn som arrangeres, hvem skal ta seg av økonomiske forhold. Alt dette må ha en struktur og en organisering.

Styret

Styret bør bestå av folk som er dedikerte og som har høy arbeidskapasitet. Det meste av arbeidet er ulønnet, og derfor må alt organiseres så effektivt og rimelig som mulig. For det er ikke enkelt å drive noe uten penger. Derfor må noen også drive med markedsføring, og derfor er det godt å ha gode bekjentskap rundt om i bedrifter og venner rundt om kring.

Dem det gjelder å satse på

Det er viktig å fokusere på kjernevirksomheten til en organisasjon og i dette tilfellet er det de unge og de andre medlemmene som deltar i konkurranser og samlinger. Derfor alle orker å holde på, og da er det viktig å ha et godt miljø, kunnskapsrike og engasjerte hjelpere. Men også de aktive selv må vise interesse og delta slik at hjulene skal kunne gå rundt. Da må de være med på dugnader, kakesalg og utlodding, slik at klubben kan få inn midler til å drive videre. Ha man gode forbindelser, vil man knytte kontakt med næringslivet og kanskje kunne få til avtaler som sikrer fortsatt drift i årene som kommer. De som hjelper til vil også få god selvfølelse, fordi man ser at som et team, får til ting som er bra for de unge i nærmiljøet.