Mange klubber som driver med ski, har godt utbytte av å ha fellestreninger. Spesielt for de som er yngst. De kan få et fantastisk utbytte av denne typen for trening. Fellestreninger gir grobunn for læring og terskel-trening som setter utøverne på prøve. Fordi alle har ulike utgangspunkt, så vil man heve det laveste nivået. Trening og konkurranse handler om å øve på det man skal utføre. Når man utfører oppgaver med høy kompleksitet eller intensitet, øker man kompetansenivået og trenings-nivået til utøverne slik at de vil prestere bedre i konkurranse.

download (4)Man vil også få testet konkurranse-påvirkningen i større grad. Med det så menes at man vil få en mer konkurranse situasjon når man trener på samling eller fellestrening.

En ung person, en jente på 13 år, vil på fellestrening trene sammen med gutter som kan være 15-17 år. Det er utvilsomt en fordel. Samtidig kan de diskutere teknikk, utstyr og detaljer på en god måte. Feil utøvd teknikk vil bli fjernet og luket bort, og det oppstår en spissing av kompetansen. Derfor er det viktig at gode trenere er til stede, slik at de kan sette fokus på ulike situasjoner og spesielle teknikker. Kanskje viser det seg at en unge kan forbedre tiden den bruker på en runde, uten å bruke mer krefter, bare ved å endre.

Når det gjelder ski, kan eksempler på dette være, feil grep rundt staven, feil skyv ut fra utgangspunktet, feil trykk på ski, posisjonering i bakker, feil under preparering av ski, feil størrelse på utstyr, problemer under ulike forhold, for lite fokus på styrketrening, kosthold og en hel del andre ting.

Som en av de eldre i en slik gruppe, vil man kunne finne ut at man kanskje er en god trener, en som er flink til å formidle og lytte, og flink til å få fram det beste i en gruppe.